CD Logomalovánky

B21
Neohodnoceno

Počítačový software pro logopedickou praxi. Reedukace hlásek, nácvik fonematického sluchu, analýza a syntéza hlásek a mnohé jiné...


  • (5 ks) Skladem
500 Kč
Kategorie: Edukační pomůcky
 

Logomalovánky jsou užitečným průvodcem při nápravě výslovnosti.  Najdete zde přehled jednotlivých hlásek se stručným návodem k jejich vyvození včetně souboru slov rozdělených podle toho, v jaké pozici ve slově se hláska nachází. Krátké věty a básně pomohou při procvičování vyvozených hlásek. Každá hláska je doplněna černobílým obrázkem, který si děti po vytisknutí mohou vybarvit a při tom si procvičit nejen výslovnost, ale i slovní zásobu, tvoření vět či předložkové vazby. Součástí jsou i tipy pro grafomotorická cvičení.